5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA

SỨ MẠNG TRONG THÁNH THẦN

“B́nh an cho anh em. Như Cha đă sai Thầy th́ Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20,19-23)

Suy niệm: Đầu tháng tư vừa qua, vợ chồng tỉ phú Bill Gates đă sang thăm Việt Nam, ủng hộ lập quĩ vắcxin tiêm chủng mở rộng cho dân chúng. Ông bà đă đem lại niềm vui và hy vọng cho sức khoẻ của nhiều người. Một nghĩa cử thật đẹp và thật cảm kích! Nhưng nói cho cùng, vợ chồng Bill Gates đă chỉ trao tặng một phần rất nhỏ số tiền mà họ có được, rồi họ đă ra đi, và thiện ích mà họ để lại cũng chỉ thật giới hạn xét trên mọi phương diện. Ta sẽ cảm kích đến mức nào đây trước nghĩa cử của một nhân vật xuất hiện cách đây hơn hai ngàn năm: Đức Giêsu Kitô! Người đă đến để trao chính ḿnh Người cho toàn nhân loại này, và sự chữa trị mà Người đem lại là sự chữa trị toàn diện (thể lư lẫn tâm linh), nhất là sự chữa trị ấy và chính bản thân Người vẫn tiếp tục hiện diện và tác động qua cộng đoàn các môn đệ Người, trong Chúa Thánh Thần, và xuyên qua các thế hệ.

Mời Bạn: Chính chúng ta, những môn đệ của Đức Giêsu, cùng với Chúa Thánh Thần, đảm nhận sứ mạng làm cho sự hiện diện và sự chữa trị của Đức Kitô tiếp tục làm việc trong thế giới chúng ta hôm nay. “Như Cha đă sai Thầy, Thầy cũng sai anh em!

Chia sẻ: Chúa Phục Sinh sai các môn đệ ra đi làm sứ mạng trong và với Thánh Thần (không bao giờ có chuyện “Thần Khí Chúa đă sai tôi đi” như lời của một bài hát nào đă được sử dụng rộng răi cách thơ ngây và đáng tiếc). Tại sao để thi hành sứ mạng của Chúa Giêsu chúng ta cần gắn bó không rời với Chúa Thánh Thần như vậy?

Sống Lời Chúa: Chân thành xin ơn Chúa Thánh Thần trước mỗi khi làm việc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập trong tâm hồn các tín hữu, để Hội Thánh Chúa Kitô hôm nay thật sự là Hội Thánh của sứ mạng loan báo Tin Mừng. Amen.