Hiệp nhất trong Chuá Kitô

BÁO CHÍ CÔNG GIÁO

 Vietcatholic 
 Công Giáo Việt Nam
 Mạng lưới Dũng Lạc
 
NS Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 
NS Trái Tim Đức Mẹ
 
Người Tín Hữu

 Diễn đàn Giáo dân
 
 Chứng Nhân Đức Kitô VN
 Ephata magazine
 
Abba! Cha ơi! Emagazine
 Gospelnet
 Hợp tuyển Thần Học
 Tập San Triết Đạo

PHÁT THANH, TRUYỀN H̀NH

 Radio Veritas Chân Lư Á Châu
 
Mẹ Hằng Cứu Giúp
 
Đài Phát Thanh Vatican  (Việt Ngữ)
 
Đài Phát Thanh Vatican  (Anh ngữ)
 105.5 Đài Vatiacan website (Anh ngữ)

 EWTN (Anh Ngữ)
 Tin Mừng Sự Sống
 
Sống Tin Giữa Ḍng Đời
 Đức Tin bất khuất
 Giờ Của Mẹ
 
T́m Về Chân Thiện Mỹ

 
Ánh Sáng Tin Mừng
 

TIN TỨC THẾ GIỚI

 VATICAN Daily News (Anh Ngữ)
 Zenit Tin tức Rôma (Anh ngữ)
 Catholic News Agency (Anh ngữ)
 Catholic New Services (Anh ngữ)
 AsiaNews (Anh ngữ)
 UCANews (Anh ngữ)
 CathNews (Anh Ngữ)
 Spiritual Daily (Anh Ngữ)
 Little Saig̣n
 VOA

 BBC
 
Báo Người Việt
 

TU VIỆN

 Đại chủng viện Hà Nội
 
Ḍng Chúa Cứu Thế USA 
 
Ḍng Chúa Cứu Thế Dallas USA 
 
Ḍng Chúa Cứu Thế VN
 
Ḍng Ngôi Lời
 
Ḍng Đồng Công
 Ḍng Tận Hiến
 
Ḍng Nữ Tu ĐaMinh
 
Ḍng Mến Thánh Giá Phát Diệm
 
Truyền giáo Việt Nam tại Đài Loan
 CựuChủngSinh LàngSông QuiNhơn
 Ḍng Kytô Vua VN
 Ḍng Đức Mẹ Trinh Vương
 
Ḍng Truyền Giáo Maryknoll
 
Ḍng Don Bosco
 Ḍng Thánh Tâm Chúa Giêsu

 Ḍng Mến Thánh Giá

 Ḍng Lasan
 Tỉnh ḍng Đa Minh
 Ḍng Thánh Tâm Huế
 Ḍng Phan Sinh Tại Thế
 Linh Mục Tu Sỹ Việt Nam
 Ḍng Cát Minh - Hoa Kỳ
 

GIÁO PHẬN

 Giáo phận ĐàLạt SimonḤa
 
Giáo phận Mỹ Tho
 Giáo phận Hà Nội
 Giáo phận Lạng Sơn
 Giáo phận Nha Trang
 
 Giáo phận Thanh Hóa
 Giáo phận Thái B́nh
 Giáo phận Phan Thiết
 Giáo hội Viêt Nam (địa chỉ)

TRUNG TÂM GIÁO XỨ, CỘNG ĐOÀN

 :: HOA KỲ ::

 
Liên Đoàn Công Giáo VN ở Hoa Kỳ
 
Cộng Đồng Công Giáo VN Orange, US
 Trung Tâm Công Giáo VN Orange, US
 
Cộng Đồng Công Giáo Los Angeles, US

 Giáo xứ VN San Jose, US
 
Giáo xứ CácThánh TửĐạo VN Tx US
 Giáo xứ Dũng Lạc Galveston Tx US
 Giáo xứ Đức Mẹ Cứu Giúp Tx US
 Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức Tx Us
 Giáo xứ Chúa Kitô Vua, Tx Us
 Giao xứ Maria Nữ Vương, Lusiana US
 
Giáo Xứ NữVương TửĐạo VN Colorado US
 Giáo xứ Thánh Giuse Hiền US
 Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN Hawaii
 Giáo xứ CácThánhTửĐạo VN Arlington VA, US
 Giáo xứ Mẹ Việt Nam HoaThịnhĐốn US
 Giáo xứ Thánh Tôma St Louis US
 Giáo xứ Đức Mẹ LaVang Oregon US

 Ṭa án Giáo phận Galveston TX
 Giáo xứ Orlando, Florida Us

 
Cộng đoàn Anaheim US
 
Cộng đoàn Chúa KitôVua Columban US
 
Cộng đoàn HuntingtonBeach US
 
Cộng đoàn Orange US
 
Cộng đoàn St Polycarp US
 
Cộng đoàn Tam Biên US
 
Cộng đoàn Saddleback US
 
Cộng đoàn Thánh Linh US
 Cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm US

 
Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời US
 Đền Thánh Mẹ Dâng Con, Corona US

 :: CANADA ::
 Giáo xứ Thánh Giuse Vancouver
 
Giáo xứ CácThánh T Đạo VN
 Giáo xứ Đức Mẹ La Vang Ottawa

 :: ÂU CHÂU ::
 Văn Pḥng Phối Kết Roma
 Đức Hồng Y Thuận Foundation
 
Trung Tâm Mục Vụ Luân Đôn
 
Trung Tâm Mục Vụ Borsum, Đức
 Giáo xứ Nữ Vương Ḥa B́nh Đức

 Cộng Đoàn Thánh Giuse Hiển Đức
 
Cộng đoàn Công Giáo Paderborn Đức
 Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN Đức
 
Công Giáo VN Miền Tây Thuỵ Sĩ
 
Giáo xứ Việt Nam Pháp
 Giáo xứ Thánh Mẫu Ḥa Lan
 
Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN Ḥa Lan

 
Cộng Đồng Công Giáo VN Sydney Úc
 Cộng đồng Công Giáo VN Nam Úc
 Cộng Đồng Công giáo VN Brisbane Úc
 Công giáo VN ở Nga

:: VIỆT NAM ::
 
Giáo hạt Phú Yên
 
Giáo xứ Ba Làng Choa
 
B́nh Cang
 
Giáo xứ Ngọc Thạch - Kiên Giang
 Giáo xứ Bắc Thần - Đồng Nai
 Giáo xứ Hàng Xanh
 Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc LaVang
 Trung tâm Mục vụ Ḍng Chúa Cứu Thế
 Giáo xứ Tuy Ḥa
 Giáo xứ Mỹ Ḥa
 Giáo xứ Ḥa Thắng
 Giáo xứ Tân Hương

 Giáo xứ Long Châu
 Giáo xứ Nghĩa Ḥa

 Giáo xứ Ngăi giao

Giáo xứ Tân Châu

Giáo xứ Thanh Xuân

Giáo xứ Nghĩa Ḥa

Giáo xứ Cát Xuyên

Giáo xứ Định Hải
Giáo xứ Phủ Lư
Giáo xứ Ninh Mỹ
Thiếu nhi Bắc Hà
Giáo xứ Ninh Mỹ
Giáo xứ Tân Ḥa
Giáo xứ Ngăi Giao
Giáo xứ Làng Anh
Giáo xứ Nam Lỗ
Cộng đoàn Khôi B́nh
 

PHONG TRÀO, HỘI ĐOÀN, TỔ CHỨC

 Phong Trào Cursillo VN Orange US
 Phong Trào Crusillo Boston US
 
Phong Trào Cursillo Trung Ương US 
 
Phong Trào Cursillo Úc
 Thăng Tiến Hôn Nhân Orange US
 Thăng Tiến Hôn Nhân SanJose US

 Thăng Tiến Hôn Nhân Úc
 
Liên đoàn Liên Minh Thánh Tâm US
 Giới trẻ Công Giáo Hải Ngoại
 
Giới trẻ Công Giáo Việt Nam Tin vui
 Mục Vụ Giới Trẻ Los Angeles US

 Thời Điểm Maria US
 Hội Thộng Điệp Đức Mẹ US
 
Thiếu nhi Fatima US
 Gia Trang Của Mẹ Maria
 Nữ Vương Ḥa B́nh
 VietTeen-Giới trẻ Việt
 Dẫn lễ và Lời nguyện giáo dân
 Hạt cải - Trang Giáo lư
 MạngLưới Cầu Nguyện - PrayR-Us
 
T́m hiểu phong trào Thánh Linh 
 
Phong trào Thánh Linh California
 
Phong trào Thánh Linh Texas
 
Đạo Binh Đức Mẹ
 Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể US
 Phong Trào Thiêu Nhi Thánh Thể Úc
 Phong Trào Thiêu Nhi Thánh Thể Pháp
 
Thiếu Nhi TT Bidong Sungei
 Thiếu Nhi Nữ Vương Ḥa B́nh
 Thiếu nhi Đồng Hành
 
Phong Trào Linh Thao
 
Đồng Hành
 Đồng hành Massachusetts
 Gia đ́nh Đồng Hành
 
Lên Đường
 Nhóm Ca Trưởng
 Tài Liệu Đài Phát Thanh Chân Lư Á Châu (Veritas)
 
Tài Liệu Tín Lư Công Giáo (Vietcatholic)
 
Các Thánh Tử Đạo VN

 

CA ĐOÀN - GIỚI TRẺ

 Nhóm Ca Trưởng
 Thánh Nhạc Online
 Việt nam Thánh ca
 Lm Văn Chi
 Lm Nguyễn Văn Tuyên
 Lm Ng Hùng Cường - Ng Mộng Huỳnh
 Nhạc sỹ Phạm Đức Huyến

 Ca đoàn Cung Việt
 Ca đoàng Đồng Tâm
 Ca đoàn Vào đời Pháp
 Ca đoàn Phục Sinh
 Ca đoàn Phanxicô
 Ca đoàn Vào đời Washington US
 Ca đoàn Hướng Dương
 Ca đoàn Kitô Vua SJ US
 Ca đoàn Hồng Ân SJ US
 Ca đoàn Đồng Tâm SJ US
 Ca đoàn Mẫu Tâm SJ US

 Ca đoàn Maria Mađalêna
 Ca đoàn Cecilia MA US
 Ca đoàn Cecilia Wa US

 Ca đoàn Thanh Niên Vào Đời Wa US
 Ca đoàn Hiển Linh Ca US
 Ca đoàn Thánh Linh SJ US
 Ca đoàn Thiên Ân
 Ca đoàn AveMaria CungViet Canada
 Ca đoàn Têrêsa Canada
 Ca đoàn Thánh gia TX US
 Ca đoàn Thánh Giuse Tx US
 Ca đoàn La Vang Tx US
 Ca đoàn Thánh Linh Texas US
 Ca đoàn Cecilia Texas US
 Ca đoàn Cecilia Arizona US
 Ca đoàn Trinh Vương Texas US
 Ca đoàn Gloria, Lousiana US
 Ca đoàn Việt Linh
 Ca đoàn Cung Việt
 Hồng Ân Thiên Chúa
 Ca đoàn Ngôi Ba Úc

 
Giới trẻ Công Giáo Hải Ngoại
 
Giới trẻ Công Giáo Việt Nam
 Mục Vụ Giới Trẻ Los Angeles US

 Đại Hội Giới Trẻ 2005 tại Kolh, Đức

 

HỘI TỪ THIỆN - TRỢ GIÚP

 Danh Sách Nơi VN Cần Giúp Đỡ
 
Project Vietnam
 Hội bác ái Phanxicô
 
Extend Your Heart - Giúp đỡ trẻ em Việt Nam
 
Hội T́nh Thương US
 Hội T́nh Thương VN
 
SapVN-Chữ Thập Xanh
 
Lửa Việt
 
Bạn người cùi
 Lê Bảo Tịnh - Giúp các cha hưu trí
 
Family with Children from Vietnam
 Hội Chân Phước Đamiên
  Hội Bác ái Bạn Trẻ Em Nghèo
 
VietHope
 
Hội S.A.R.A
 
Care2Share
 
AmeriAsian Network

 PeaceTreeVietnam
 SeaCap
 Sourires du Vietnam
 HopeToday
 Hội truyền giáo Kontum
 
Gia đ́nh Phục Sinh - giúp người nghiện thuốc
 

NHỮNG NƠI ĐỨC MẸ VÀ CHÚA GIÊSU HIỆN RA

 Đức Me Medjugorje USA
 
Đức Me Medjugorje Bosnia
 
ChildrenOfMedjugorje - Sr. Emanuel
 
Đức Mẹ Fatima - Bồ Đào Nha
 
Đức Mẹ Guadalupe - Mễ Tây Cơ
 Phenomenontoday Các hiện tượng lạ
 Đức Mẹ LaVang VN
 Tài liệu về Đức Mẹ LaVang VN
 
Đức Mẹ Naju - Đại Hàn
 
Garabandal - Tây Ban Nha
 
Đức Mẹ Lộ Đức - Pháp
 

CÁC TỔ CHỨC, TRANG WEB CÔNG GIÁO

 Thân Nho
 Viện Triết Đạo VN
 TinVui.net
 Tinh Thân
 Nhà sách Đức Mẹ HCG Sàig̣n
 Những hạt mầm mới
 Gia trang Tử đạo Kẻ Sặt
 ChuaGiesu.com CD,DVD
 Khúc ca cảm tạ
 

NHŨNG WEBSITES HỮU ÍCH

 Toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước, Tân Ước
 
Tự điển Kinh Thánh ABC
 
Tự điển Tín lư Thần học
 Tự điển Phụng Vụ

 Sacredspace (Anh Ngữ)

 
Tự điển tiếng Việt
 Tự điển tiếng Việt
 Kinh nguyện tiếng Anh
 
Mẹ Têrêsa Calcutta
 
Giáo lư dự ṭng

 Web Hosting miễn phí cho các giáo xứ, hội đoàn
 Trang web Lm Nguyễn Ngọc Thế
 Trang web Lm Nguyễn Trung Tây 

 
Trang Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Vietcatholic
 
Trang Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - TTCGVN
 
Thư Viện Công giáo (Anh Ngữ)
 
Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Trường Tộ

 Trang web Bùi Hữu Thư - Như Mai
 H́nh ảnh cổ xưa của Việt Nam