Được php của Lm Pascal Nguyễn Ngọc Tnh, OFM đại diện Nhm Phin Dịch Cc Giờ Kinh Phụng Vụ
Mạng Lưới Cầu Nguyện
xin trn trọng giới thiệu đến Qu vị:

 Kinh Thnh Trẻ:
Những Cu Truyện Kinh Thnh Tn Ước

46- Gioan Tẩy Giả sinh ra đời
47-
Sứ thần Gabrien truyền tin cho Đức Maria
48-
Đức Maria viếng thăm b Elizabt
49-
Cha Gisu sinh ra
00- Cu chuyện Ging sinh bằng hnh
50-
Cc nh Chim tinh  thờ lạy Hi Nhi
51-
Cha Gisu ở lại trong Đền thnh
52-
Gioan Tẩy giả rao giảng
53-
Cha Gisu chịu php rửa
54-
Cha chọn cc tng đồ
55-
Tm Mối phc thật
56-
Cha Gisu dạy cầu nguyện
57-
Tiệc cưới Canna
58-
Cha chữa người bại liệt
59-
Đừng lo lắng về ngy mai
60-
Dụ ngn người gieo giống
61-
Cha chữa người đầy tớ vin đội trưởng
62-
Người phụ nữ tội lỗi nhiều được Cha tha thứ
63-
Cha đuổi người li bun khỏi đền thờ

64-
Dụ ngn cỏ lng
65-
Cha Gisu lm php bnh ha ra nhiều
66-
Cha Gisu đi trn mặt nước
67-
Cha Gisu biến hnh trn ni
68-
Ai muốn lm lớn hy lm người nhỏ nhất
69- Người giu c kh vo nước trời
70- Dụ ngn Người lm vườ nho
71- Dụ ngn 10 nn bạc
72- Dụ ngn 10 c trinh nữ
73- Nộp thuế cho Xda
74- Cha Gisu chữa người m từ thưở mới sinh
75- Người phụ nữ Samari bn giếng nước
76- Cha cho Ladar chết 4 ngy sống lại
77- Người phụ nữ xức dầu thơm chn Cha
78- Ngy phn xt chung
79- Cha Gisu rửa chn cho cc mn đệ
80- Cha Gisu lập php Thnh thể
81- Phr chối Cha 3 lần
82- Cha Gisu chịu đng đinh vo thnh gi
83- Cha Gisu chết trn thnh gi
84- Cha Gisu sống lại
85- Cha Gisu hiện ra với cc mn đệ
86- Cha Gisu đi với hai mn đệ trn đường Emau v về trời
00- Kết thc kinh thnh Tn ước