Được phép của Lm Pascal Nguyễn Ngọc Tính, OFM đại diện Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Mạng Lưới Cầu Nguyện
xin trân trọng giới thiệu đến Quư vị:

 Kinh Thánh Trẻ:
Những Câu Truyện Kinh Thánh Cựu Ước

01- Thiên Chúa dựng nên trời đất
02-
AĐam và Evà người đầu tiên trên mặt đất
03-
Một chọn lựa sai lầm

04-
Hai anh em Cain và Aben
05-
Lụt hồng thuỷ thời Noê
06-
Tháp Baben
07-
Ông Apraham và bà Xara
08-
Bà Xara sinh con
09-
Giuse bị bán qua Aicập
10-
Giuse giải mộng cho vua Pharaô
11-
Môsê chào đời
12-
Chúa hiện ra với Môsê trong bụi gai
13-
Các tai ương trừng phạt Pharaô
14-
Lễ Vượt qua
15-
Qua biển đỏ

16- Bánh Manna từ trời
17- Mười điều răn Đức Chúa Trời
18- Con Bê Vàng
19- Ông Bilơam và con lừa biết nói
20- Ḥm Bia Giao Ước
21-
Do thám đất hứa
22-
Chiếm thành Giêrikhô
23-
Ông Ghít-ôn phá huỷ bàn thờ thần Ba-an
24-
Ông Sam-sôn sức mạnh phi thường
25-
Cô Rút và bà Naômi
26-
Cậu Samuen giúp việc trong nhà Chúa
27-
Vua Saun, vị vua đầu tiên
28-
Vua Đavít được xức dầu
29-
Tên khổng lồ Goliát và Đavít tí hon
30-
Rước Ḥm Bia về Giêrusalem
31-
Salômôn khôn ngoan
32- Ngôn sứ Êlia làm cho mưa
33-
Ngôn sứ Elisa cho bà góa đầy dầu
34-
Ông Tôbít bị mù và được chữa lành
35-
Bà Giuđitha nhan sắc tuyệt vời
36-
Hoàng hậu Étte cứu dân Dothái

37- 7 Anh em tử v́ đạo
38- Ông Gióp người công chính
39- Tiên Tri Isaia
40- Tiên tri Giêrêmia và Người thợ gốm
41- Tiên tri Êdêkien và Những bộ xương khô
42- Đanien trong hầm sư tử
43- Tiếng kêu của Bà SuSanNa vô tội
44- Tiên Giôna trong bụng cá 3 ngày
45- Xây lại Đền thờ Thiên Chúa
00- Kết thúc Kinh thánh Cựu ước