Nhóm Canh Tân Đặc Sủng Cộng Đoàn Chúa Kitô Vua St. Columban được thành lập vào dịp

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Ngày 19 tháng 5 năm 2002

Sinh hoạt vào chiều thứ bảy hằng tuần

Từ 3:30 đến 5:30 chiều

Muốn T́m Hiểu Thêm Xin Liên Lạc:

Anh Chị Tú Cúc (714)537-2472

 

   

Tiệc mừng thành lập Nhóm C.T.Đ.S, St.Columban

Nhóm Canh Tân Đặc Sủng St.Columban

 

Chứng Từ